BONTE BERMEN

Het inzaaien van zomerbloeiers betekent vrolijke bermen en fleurige zomerbloemen. Taluds kunnen ingezaaid worden met dierse éénjarige bloemen. Deze zomerbloeiers geven kleur aan tijdelijk braakliggend terrein of accentueert wegen en paden. Open terreinen kunnen op een speelse manier stuifvrij gemaakt worden.

Neem een kijkje in ons fotoalbum!

Meer weten? Neem contact met ons op!